Dyrektor Festiwalu:

Krzysztof Kwiecień

 

Współpraca artystyczna:

Wojciech Mrozek, Halina Promińska, Artur Jaroń

 
 

Biuro Festiwalu, sprzedaż karnetów i biletów:

 

Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej
ul. Rynek 25-26, 27-600 Sandomierz
tel./fax.  (015) 832 29 64

e-mail:fkzs@sandomierz.net